Dodatkowa rekrutacja do Domu Dziennego Wsparcia

Dodatkowa rekrutacja do Domu Dziennego Wsparcia
2018-04-19

W dniu 25 kwietnia 2018 roku w godz. 9.00-11.00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu przy ul. Wojsławskiej 278 będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych. Rekrutacja na 1 wolne miejsce do Domu Dziennego Wsparcia dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna faktycznego.

DOM DZIENNEGO WSPARCIA
Przeznaczony jest dla osób głęboko i wielorako niepełnosprawnych, które ukończyły 25 rok życia i są mieszkańcami powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, ropczycko – sędziszowskiego.

Lokalizacja: Mielec, ul. Moniuszki 3

Zakres wsparcia dla osób niepełnosprawnych:
- pobyt od 6 do 8 godzin dziennie
- dowóz z miejsca zamieszkania
- wyżywienie
- usługi opiekuńcze
- terapia psychologiczna
- zajęcia wspierające ruchowo
- udział w rehabilitacji społecznej

Zakres wsparcia dla opiekunów:
- indywidualne poradnictwo psychologiczne i fizjoterapeutyczne
- bezpłatne szkolenia dot. opieki nad dorosłymi osobami głęboko i wielorako niepełnosprawnymi

Odpłatność:
- 80 zł miesięcznie (opłata stała)
- 5 zł dziennie (opłata za wyżywienie)

Szczegółowe informacje:
- sekretariat PSONI Koło w Mielcu ul. Wojsławska 278 w Mielcu pok. nr 1, tel. 17 586 35 22
- strona internetowa PSONI Koło w Mielcu (http://www.psouu.mielec.pl)

Koordynator projektu:

Regina Piechota – Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Mielcu (kom. 609 041 980)

Link do dokumentów rekrutacyjnych: http://www.psouu.mielec.pl/?dom-dziennego-wsparcia/dom-dziennego-wsparcia/rekrutacja/dokumenty-rekrutacyjne.html

 

Zobacz także:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420