Informacja

2019-02-20

INFORMACJA O REKRUTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW DO DOMU DZIENNEGO WSPARCIA


 

Rekrutacja otwarta prowadzona jest w siedzibie PSONI Koło w Mielcu przy ul. Wojsławskiej 278

 

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych kolejnych 5 osób niepełnosprawnych oraz 5 opiekunów faktycznych.


 

DOM DZIENNEGO WSPARCIA PRZEZNACZONY JEST DLA

osób głęboko i wielorako niepełnosprawnych, które ukończyły 25 rok życia i są mieszkańcami powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, ropczycko – sędziszowskiego

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Mielec, ul. Moniuszki 3

 

ZAKRES WSPARCIA DLA PODOPIECZNYCH

 • pobyt od 6 do 8 godzin dziennie

 • dowóz z miejsca zamieszkania

 • wyżywienie

 • usługi opiekuńcze

 • pomoc psychologiczna

 • zajęcia wspierające ruchowo

 • udział w rehabilitacji społecznej


 

ZAKRES WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne i fizjoterapeutyczne

 • bezpłatne szkolenia dot. opieki nad dorosłymi osobami głęboko i wielorako niepełnosprawnymi

 

ODPŁATNOŚĆ

 • 80 zł miesięcznie (opłata stała)

 • 5,50 zł dziennie (opłata za wyżywienie)

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 • sekretariat PSONI Koło w Mielcu ul. Wojsławska 278 w Mielcu pok. nr 1, tel. 17 583 74 17

 • strona internetowa PSONI Koło w Mielcu (www.psouu.mielec.pl)

 • siedziba DDW Mielec, ul. Moniuszki 3 tel. 535 000 274

KOORDYNATOR PROJEKTU

Regina Piechota – Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Mielcu (kom. 609 041 980)

 

Projekt pt. „Dom Dziennego Wsparcia” realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII.: Integracja społeczna, Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zobacz także:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420