REKRUTACJA DODATKOWA

2018-09-03

Rekrutacja!

 
 
INFORMACJA O REKRUTACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW DO
DOMU DZIENNEGO WSPARCIA
 
 
 
Rekrutacja otwarta prowadzona jest w siedzibie PSONI Koło w Mielcu przy ul. Wojsławskiej 278
 
Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych kolejnych 5 osób niepełnosprawnych oraz 5 opiekunów faktycznych.
 
DOM DZIENNEGO WSPARCIA PRZEZNACZONY JEST DLA
osób głęboko i wielorako niepełnosprawnych, które ukończyły 25 rok życia i są mieszkańcami powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, ropczycko – sędziszowskiego
 
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
 
Mielec, ul. Moniuszki 3
 
ZAKRES WSPARCIA DLA PODOPIECZNYCH
 
• pobyt od 6 do 8 godzin dziennie
• dowóz z miejsca zamieszkania
• wyżywienie
• usługi opiekuńcze
• pomoc psychologiczna
• zajęcia wspierające ruchowo
• udział w rehabilitacji społecznej
 
ZAKRES WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW
 
• indywidualne poradnictwo psychologiczne i fizjoterapeutyczne
• bezpłatne szkolenia dot. opieki nad dorosłymi osobami głęboko i wielorako niepełnosprawnymi
 
ODPŁATNOŚĆ
 
• 80 zł miesięcznie (opłata stała)
• 5,50 zł dziennie (opłata za wyżywienie)
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
 
• sekretariat PSONI Koło w Mielcu ul. Wojsławska 278 w Mielcu pok. nr 1, tel. 17 583 74 17
• strona internetowa PSONI Koło w Mielcu (www.psouu.mielec.pl)
• siedziba DDW Mielec, ul. Moniuszki 3 tel. 535 000 274
 
KOORDYNATOR PROJEKTU
 
Regina Piechota – Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Mielcu (kom. 609 041 980)
 
Projekt pt. „Dom Dziennego Wsparcia” realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII.: Integracja społeczna, Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zobacz także:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420