Ogród Sensoryczny dla Woli Pławskiej

Ogród Sensoryczny dla Woli Pławskiej
2020-07-08

30 czerwca 2020 w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczym w Mielcu Oddział Wola Pławska został oddany do użytku ogród sensoryczny.
Fundusze na w/w inwestycję zostały pozyskane m. in.: w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2018” oraz przy wsparciu Gminy Borowa, pana radnego Wiesława Żelazko i prywatnych darczyńców.
Projekt „Ogród sensoryczny dla Woli Pławskiej” dotyczył trwałego zagospodarowania części przestrzeni ogrodowej w oddziale OREW w Woli Pławskiej oraz nadania jej walorów terapeutycznych do realizacji zajęć z zakresu hortiterapii.
Ogród już w fazie projektowania został podzielony na strefy: dotykową, wzrokową, słuchowo – relaksacyjną i smakowo- węchową.
Niezbędnym elementem ogrodu stały się ścieżki wykonane z kostki brukowej prowadzące do poszczególnych stref. W październiku 2019 roku przygotowano miejsce pod ogród sensoryczny, usunięto stare krzewy i wyrównano teren. Zostały wykonane obrzeża w poszczególnych częściach ogrodu. Uformowany został „kształt stopy” z betonu na terenie ogrodu dźwięku. Gmina Borowa zakupiła i zamontowała nawodnienie terenu, w postaci pompy ręcznej, ogrodowej.
Jesienią 2019 roku w powstającym ogrodzie sensorycznym odbyły się pierwsze zajęcia terapeutyczne i edukacyjne dla wychowanków OREW. Działające w OREW Drużyny „Zielone Skauty” i ,,Junior Skauty’’ spotkały się na jesiennym pikniku. Głównym celem pikniku było zdobycie nowych sprawności podczas zabaw terenowych. Najtrudniejszym zadaniem okazało się zasadzenie drzewa „Skautów” symbolizującego obie drużyny. Drzewo, które Skauci zasadzili to klon pospolity.
W kwietniu 2020 roku, pomimo zamknięcia placówki z powodu pandemii COVID – 19 zostały zamontowane żeliwno – drewniane ławki ogrodowe, które podarował fundusz sołecki wsi Wola Pławska.
W czerwcu 2020 wypełniono materiałem przyrodniczym elementy ogrodu dotykowego oraz rabatę kwiatową. Nastąpił montaż dzwonów rurowych, nasadzenie traw i innych krzewów wzdłuż poszczególnych części ogrodu.
W planach mamy zagospodarowanie ogrodu wzroku, smaku i węchu, warsztaty przyrodnicze dla dzieci z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych oraz żywe lekcje przyrody dla wychowanków OREW.
Mamy nadzieje że w najbliższym czasie sytuacja epidemiologiczna w Polsce się poprawi i że będziemy mogli korzystać z naszego ogrodu, w sposób który został przez nas zaplanowany.
OGRÓD SENSORYCZNY UWAŻAMY ZA OTWARTY.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, DZIĘKI KTÓRYM SPEŁNIŁO SIĘ NASZE MARZENIE !!!

Galeria zdjęć:

Zobacz także:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420