Rekrutacja

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU

„DOM DZIENNEGO WSPARCIA”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu informuje, iż zakończyło pierwszy etap rekrutacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów do projektu pt. „Dom Dziennego Wsparcia”.

 

W rekrutacji uczestniczyło 12 osób niepełnosprawnych oraz 12 opiekunów faktycznych, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

 

Kolejna rekrutacja prowadzona będzie w dniach 6 – 10 sierpnia 2018 roku w siedzibie PSONI Koło w Mielcu przy ul. Wojsławskiej 278.

Do udziału w projekcie zostanie wówczas zakwalifikowanych kolejnych 8 osób niepełnosprawnych oraz 8 opiekunów faktycznych.

Dokumenty rekrutacyjne   >>tutaj<<

 

DOM DZIENNEGO WSPARCIA

Przeznaczony jest dla osób głęboko i wielorako niepełnosprawnych, które ukończyły 25 rok życia i są mieszkańcami powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, ropczycko – sędziszowskiego.

Lokalizacja: Mielec, ul. Moniuszki 3

Zakres wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

- pobyt od 6 do 8 godzin dziennie

- dowóz z miejsca zamieszkania

- wyżywienie

- usługi opiekuńcze

- terapia psychologiczna

- zajęcia wspierające ruchowo

- udział w rehabilitacji społecznej

Zakres wsparcia dla opiekunów:

- indywidualne poradnictwo psychologiczne i fizjoterapeutyczne

- bezpłatne szkolenia dot. opieki nad dorosłymi osobami głęboko i wielorako niepełnosprawnymi

Odpłatność:

- 80 zł miesięcznie (opłata stała)

- 5 zł dziennie (opłata za wyżywienie)

Szczegółowe informacje:

- sekretariat PSONI Koło w Mielcu ul. Wojsławska 278 w Mielcu pok. nr 1, tel. 17 583 74 17

- strona internetowa PSONI Koło w Mielcu (www.psouu.mielec.pl)

Koordynator projektu:

Regina Piechota – Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Mielcu (kom. 609 041 980)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420