NOWOŚĆ Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Wesoły Balonik”

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Wesoły Balonik” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu, rozpoczęło swoją działalność 1 września 2019 roku w budynku przy ul. Wojsławskiej 278 w Mielcu. Placówka ta powstała z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych, którzy chcieli zapewnić najmłodszym dzieciom profesjonalną pomoc i wsparcie.

 

„Wesoły Balonik” jest niepublicznym przedszkolem specjalnym przeznaczonym dla dzieci wieku od 3 do 9 lat z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera); z niepełnosprawnościami sprzężonymi; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących; z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją).

 

Dla każdego dziecka zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje indywidualny program terapeutyczny, który poprzedzony jest wnikliwą i wielowymiarową diagnozą.  

 

Wśród metod stosowanych w przedszkolu znajdują się m. in. terapia ręki, Stosowana Analiza Zachowania, AAC, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogika Zabawy, Terapia Psychomotoryczna wg M. Procus i M. Block, elementy Integracji Sensorycznej, dogoterapia.  

 

Dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są także kompleksową rehabilitacją (fizjoterapia, terapia psychologiczna, neurologopedyczna, zajęciowa i konsultacje lekarskie), która świadczona jest przez Ośrodek Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Mielcu w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Oprócz udziału w codziennych zajęciach dzieci uczestniczą także w życiu kulturalnym, wycieczkach, imprezach okolicznościowych oraz ważnych dla nich świętach.

 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, w salach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i odpowiednie pomoce terapeutyczne. Dzieci korzystają m.in. z Sali Doświadczania Świata, Klockolandii, placu zabaw i Ogrodu Sensorycznego.

 

Udział w zajęciach prowadzonych w przedszkolu jest bezpłatny.  

Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy.

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Wesoły Balonik”

ul. Wojsławska 278, 39 – 300 Mielec

tel./fax. 17 583 74 17, 17 586 35 22

fanpage na Facebooku: NPT Wesoły Balonik

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420