Podmiot Leczniczy


PODMIOT LECZNICZY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło

w Mielcu

 

Przedsiębiorstwo Podmiotu

Leczniczego

Ośrodek Wczesnej Interwencji 

realizuje kontrakt

w 2013 roku

z Narodowym Funduszem

Zdrowia

Odział Podkarpacki

w rodzaju

REHABILITACJA LECZNICZA –

w zakresie ,, Rehabilitacja

dzieci z zaburzeniami

wieku rozwojowego

w ośrodku/oddziale dziennym”

Nr umowy

0903051805201301

Ośrodek Rehabilitacyjno -

Edukacyjno-Wychowawczy

 

w okresie od 1 lipca 2014 roku

do 30 czerwca 2017 roku

realizuje 

z Narodowym Funduszem

Zdrowia

- Podkarpackim Oddziałem

Wojewódzkim w Rzeszowie

 kontrakt w rodzaju

REHABILITACJA LECZNICZA –

w zakresie ,, Rehabilitacja

dzieci z zaburzeniami

wieku rozwojowego

 w ośrodku/oddziale dziennym”

Nr umowy:

0903005205201401 LG

Ośrodek Rehabilitacyjno -

Edukacyjno-Wychowawczy

Filia Wola Pławska 36

w okresie od 1 lipca 2014 roku

do 30 czerwca 2017 rok

realizuje

z Narodowym Funduszem

Zdrowia

 - Podkarpackim Oddziałem

Wojewódzkim w Rzeszowie

kontrakt w rodzaju

REHABILITACJA LECZNICZA –

w zakresie ,, Rehabilitacja

dzieci z zaburzeniami

wieku rozwojowego

w ośrodku/oddziale dziennym”

Nr umowy:

0903005205201401 LG

 

Kierownik Podmiotu Leczniczego

mgr Anna Łopata

 

Z-ca Kierownika Podmiotu Leczniczego

mgr Urszula Występek

 

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez:   

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Wojsławska 278

39-300 Mielec

od poniedziałku do piątku 7.00 - 20.00

 

 

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez:       

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

ul. Wojsławska 278

39-300 Mielec

od poniedziałku do piątku 7.00 - 17.00

 

 

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez: 

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

Wola Pławska 36  

39-305 Borowa

od poniedziałku do piątku 6.30 - 17.30

 

Świadczenia medyczne udzielane przez w/w placówki są bezpłatne.

Kserokopie dokumentacji medycznej wydawane na prośbę rodzica/opiekuna prawnego pacjenta (świadczeniobiorcy) nie podlegają żadnej opłacie.

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Mielec

Punkt Informacyjny w Mielcu

39-300 Mielec, ul. M. Skłodowskiej-Curie 10

tel. (17) 583 08 63

tel./fax. (17) 583 06 95

punkt_mielec@nfz-rzeszow.pl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku 9.00-15.30

 

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia 

ul. Zamkowa 8

35-032 Rzeszów

tel. 17 86 04 170

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00

 

 

Karta Praw Pacjenta - kliknij tu

 

Schemat składania skargi – kliknij tu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420