Szkolne Koło Wolontariacko-Profilaktyczne Pomocna Dłoń

Szkolne Koło Wolontariacko-Profilaktyczne Pomocna Dłoń

 

 

 

Z inicjatywy uczniów Zespołu Szkół  im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu w roku szkolnym 2014/2015 powstało Szkolne Koło Wolontariacko-Profilaktyczne "Pomocna Dłoń" działające pod patronatem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu. 

Dnia 16.10.2014 r. członkowie koła powołali zarząd w składzie Daria Łakomy -  przewodnicząca, Klaudia Kania – zastępca, Paulina Ryś, Patrycja But - sekretarz.

 

Mottem działalności Koła są słowa Jana Pawła II: Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

 

Główne zadania Koła to bezinteresowna pomoc bliźniemu praktykowana w stosunku do każdego człowieka w potrzebie bez względu na jego dysfunkcje, przekonania, narodowość, czy rasę. Ponad to w swojej działalności Koło kładzie nacisk na współtworzenie na terenie Szkoły oraz wśród społeczności lokalnej nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten realizowany jest poprzez:

  • zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy potrzebującym,
  • zdobywanie wiedzy ogólnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy,
  • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,
  • zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • integracja rówieśników pełnosprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ich rodzinami,
  • uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez organizacje działanie na rzecz środowiska lokalnego,
  • współdziałanie z organizacjami młodzieżowymi, pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, działającymi na rzecz rozwoju.

 

 

 

Zobacz także:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420