Rekrutacja

INFORMACJA

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu informuje, iż w związku z zakończeniem projektu pn.: „Dom Dziennego Wsparcia”  realizowanego w okresie 01.01.2018 r. – 31.03.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 prowadzi nabór do placówki w ramach trwałości projektu.

 ZAKRES WSPARCIA DLA PODOPIECZNYCH:

•          pobyt od 6 do 8 godzin dziennie                

•          wyżywienie     

•          usługi opiekuńcze     

•          zajęcia wspierające ruchowo

•          udział w rehabilitacji społecznej.

 

Za pobyt w DDW pobierana jest opłata w wysokości:

a) przy minimalnej liczbie 6 osób 4.350,00 zł miesięcznie,

b) do 12 uczestników 3.900,00 zł miesięcznie,

c) do 16 uczestników 3.700,00 zł miesięcznie,

d) do 20 uczestników 2.550,00 zł miesięcznie .

 

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu u Przewodniczącej Zarządu Koła, pani Reginy Piechoty pod nr tel. 609 041 980

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420