Informacja o projekcie

       

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu z dniem 1 stycznia 2018 roku rozpoczęło realizację projektu pt. „Dom Dziennego Wsparcia”.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych i świadczonych w społeczności lokalnej (w tym aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej) dla 20 osób wielorako i głęboko niepełnosprawnych, które ukończyły 25 rok życia i są mieszkańcami jednego z powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, ropczycko–sędziszowskiego. Projekt skierowany jest także do opiekunów w/w osób, którzy wezmą udział w poradnictwie oraz szkoleniach.

 

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzona placówka dziennego pobytu, w której wsparcie otrzyma 20 osób głęboko i wielorako niepełnosprawnych, a 20 opiekunów w/w osób zwiększy swoje kompetencje opiekuńcze.

 

 

Wartość projektu: 2 883 633,28 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 451 088,28 zł

 

 

Projekt pt. „Dom Dziennego Wsparcia” realizowany jest przez

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020

Priorytet VIII.: Integracja społeczna

Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420