Misja i wizja

 

MISJA NIEPUBLICZNEJ PORADNI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

- Janusz Korczak-

PORADNIA:

 

 • wspiera dziecko w rozwoju według jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • odkrywa i rozwija jego talenty oraz przygotowuje do samodzielnego i twórczego życia
 • dba o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi
 • wspiera rodziny i pomaga w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz wychowawczych
 • udziela pomocy dzieciom, które posiadają opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju

 

WIZJA NIEPUBLICZNEJ PORADNI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 

PORADNIA:

 

 • jest placówką nowoczesną, specjalistyczną, bezpieczną i otwartą na potrzeby dzieci
 • jest miejscem, w którym przestrzega się praw dziecka i ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych
 • tworzy korzystne warunki do rozwoju dziecka
 • wspiera wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny, psychiczny i zdrowotny dzieci
 • prowadzi psychoedukację rodziców
 • prowadzi terapię w oparciu o programy terapeutyczne
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę i ustawicznie podnosi jej kompetencje zawodowe
 • realizuje projekty, dzięki którym dzieci mogą korzystać z niestandardowej terapii, takiej jak: dogoterapia
 • dysponuje bazą lokalową, profesjonalnie wyposażoną i dostosowaną do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

 

Naszym celem jest:

 

 • rozwijanie sprawności psychoruchowej dzieci lub zapobieganie jej pogorszaniu,
 • rozwijanie umiejętności współżycia w grupie,
 • rozwijanie sprawności procesów poznawczych,
 • rozwijanie samoakceptacji i poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie zainteresowania otaczającym światem,
 • rozwijanie umiejętnosci społecznych,
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań.

 

Wspieramy rodziców:

 

 • w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu  potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka,
 • w sytuacjach trudnych wychowawczo,
 • dajemy możliwość spotkań i konsultacji z psychoterapeutą.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420