O nas

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest placówką edukacyjną, w której podopieczni objęci są specjalistyczną pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.  Zajęcia realizowane są z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest posiadanie Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka. Zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420