Historia

 

Historia Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu

 

  • Poradnia została powołana do życia Uchwałą Zarządu Koła PSOUU w Mielcu z dnia 24 czerwca 2010 roku.
  • Wpisano ją do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Powiatu Mieleckiegow dniu 27 lipca 2010 roku.
  • Rozpoczęła swoją działalność 1 września 2010 roku.
  • Oferta Poradni jest skierowana do rodziców i dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
  • Jest ona placówką edukacyjną nieferyjną i niewakacyjną. Oznacza to, że zajęcia prowadzone są w niej 12 miesięcy w roku.
  • Działa w  rytmie roku szkolnego.
  • Dyrektorem placówki od początku jej działalności jest Pani mgr Barbara Bik.
  • Poradnia oferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, logopedycznąi rehabilitacyjną dzieciom z deficytami rozwoju od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole oraz wsparcie ich rodzicom.
  • W Poradni działa Zespół Orzekający, który ma uprawnienia do wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
  • Pomoc w placówce świadczona jest bezpłatnie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420