Organizacja pracy

 

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

pracuje:

 

od poniedziałku do piątku:

w godzinach 08.00 - 19.00

 

Wczesne wspomaganie rozwoju stanowi zbiór świadczeń i usług o charakterze:

 • rehabilitacyjnym
 • logopedycznym
 • pedagogicznym
 • psychologicznym

 

Pomoc oferowana jest dzieciom z deficytami rozwoju od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole.

 

Zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb
i możliwości psychofizycznych dziecka.

 

Zespół opracowuje indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju, zgodny
z możliwościami i potrzebami dziecka.

Zespół terapeutyczny opracowuje dla dziecka Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Pomoc jest bezpłatna.

 

Zasady uczestnictwa dziecka w zajęciach w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

 

 • Rodzic otrzymuje miesięczny harmonogram wizyt dla swojego dziecka. Informacja przesyłana jest w formie wiadomości sms lub telefonicznie.
 • Rodzic ma obowiązek zgłosić nieobecność dziecka na zajęciach w najszybszym możliwym terminie.
 • Do dnia 10  każdego miesiąca należy zgłosić wszelkie zmiany dotyczące terminów zajęć terapeutycznych na przyszły miesiąc.
 • Do dnia 10 każdego miesiąca należy zgłosić decyzję o rezygnacji z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju od następnego miesiąca.
 • Za bezpieczeństwo dziecka przed i po zakończeniu zajęć odpowiada rodzic.
 • Rodziców obowiązuje punktualność w przyprowadzaniu oraz odbieraniu dziecka  z zajęć.
 • Dziecko, które rodzic przyprowadza na zajęcia do  Poradnia powinno być zdrowe – bez objawów gorączki lub przeziębienia.
 • Podczas obecności dziecka na zajęciach rodzic powinien być obecny w placówce lub być z nią w stałym kontakcie telefonicznym.

 

Dodatkowe informacje można otrzymać osobiście lub telefonicznie pod numerami  telefonów: 17 583 74 17, 586 35 22, 583 97 16  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-17.00

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420