Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia:

 

Warunkiem objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Sękowskiego w Mielcu.

 

Wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest niezależne od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420