Ergoterapia

 

         Ergoterapia  oznacza  terapię przez pracę i jest jedną  z form terapeutycznych stosowanych w naszym Ośrodku. Bardzo często ergoterapia definiowana jest jako „leczenie pracą”, co może wprowadzać w błąd – zaangażowanie w pracę nie jest niestety w stanie wyleczyć człowieka z choroby czy niepełnosprawności. Nie chodzi także oczywiście o pracę zarobkową, ale podejmowanie aktywności. Samo słowo „ergo” wywodzi się z języka greckiego  i oznacza:  „czynię”, „robię”. Techniki stosowane w ergoterapii zawierają elementy różnych form terapii w tym: arteterapii, muzykoterapii, terapii zajęciowej czy rehabilitacji funkcjonalnej. Dzięki tej różnorodności metod i  materiałów terapeutycznych, ergoterapia pozwala osobom niepełnosprawnym i chorym nauczyć się jak największej samodzielności, niezależności i aktywności, a także podnosi poziom ich sprawności. Umiejętności nabyte podczas terapii poprzez pracę ułatwiają osobom niepełnosprawnym branie czynnego udziału w życiu rodzinnym, społecznym. Praca uczy poczucia sprawczości i własnej wartości, wiary,  że nawet osoba niepełnosprawna jest w stanie poradzić sobie na miarę swoich możliwości z trudnościami dnia codziennego.

 

W naszym Ośrodku podczas zajęć z Ergoterapii starsi wychowankowie OREW uczą się wykonywania czynności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz dających coraz większą niezależność w codziennym  życiu. Zajęcia te rozwijają  jednak nie tylko samodzielność, ale także sprawność manualną, koordynację wzrokowo – ruchową, koncentrację uwagi, wyobraźnię i kreatywność.

 

           Wychowankowie zespołu terapeutycznego  IX i X w obecnym roku szkolnym podczas zajęć z zakresu Ergoterapii uczą się podstaw szycia. Podopieczni pod nadzorem terapeutów wykonują następujące czynności:

 

 • prasowanie
 • odrysowywanie i wycinanie form
 • przygotowanie wypełnień
 • fastrygowanie
 • szycie na miarę
 • przyszywanie guzików
 •  

       Podopieczni grupy terapeutycznej V w ramach zajęć konstrukcyjnych z pomocą opiekunów wykonują drewniane organizery do przyborów biurowych.

 

W trakcie tych zajęć  wychowankowie kształtują umiejętność obróbki drewna z użyciem różnych narzędzi stolarskich, ślusarskich. Są to między innymi:

 • czyszczenie drewna papierem ściernym
 • rozwiercanie otworów
 • sklejanie
 • malowanie
 • obrysowywanie konturów
 • cięcie

      Wszystkie powyższe czynności wykonywane są pod nadzorem terapeuty. Podczas zajęć podopieczni poznają zastosowanie prostych narzędzi, uczą się wykorzystywać je w praktyce. Gotowe wytwory rozdawane są naszym sponsorom, darczyńcom oraz przyjaciołom OREW przy okazji różnych świąt oraz uroczystości.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420