logopeda

Terapia logopedyczna  prowadzona w naszym ośrodku dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego wychowanka. Poprzedzona jest ona wnikliwą diagnozą logopedyczną oraz opracowaniem Indywidualnego Programu Terapeutycznego. Ma  formę zarówno zajęć indywidualnych jak i grupowych. Swoim zakresem obejmuje wiele działań często również tych uważanych za nietypowe (np. terapia gryzienia, terapia ręki). Proponujemy kompleksowe podejście do wychowanka sięgając po różnorodne środki pracy.

Pracujemy głównie  nad zachowaniami komunikacyjnymi. Rozbudzamy potrzebę kontaktu oraz budujemy motywację do mówienia. Rozwijamy słownik, stymulujemy rozwój mowy czynnej oraz korygujemy wady wymowy. Dążymy do normalizacji napięcia mięśniowego w obrębie twarzy, usprawniamy motorykę narządów artykulacyjnych. Uczymy prawidłowego połykania śliny, prawidłowych technik karmienia, przeprowadzamy trening z zakresu gryzienia i żucia pokarmów stałych oraz pobierania płynów. Usprawniamy tor oddechowy poprzez bierne i czynne ćwiczenia oddechowe. Wychowanków, dla których werbalny sposób komunikacji jest niedostępny uczymy wykorzystywać alternatywne metody komunikacji (Makaton, PCS i inne). Prowadzimy indywidualne konsultacje dla rodziców.

Wykorzystujemy neurologopedyczne strategie postępowania według koncepcji NDT – Bobath,  ustno - twarzową regulacyjną terapię Castillo – Moralesa, elementy metody Integracji Sensorycznej, Program Językowy Makaton, Metodę symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania, Stosowaną Analizę Behawioralną, mechaniczne, fonetyczne i lingwistyczne metody korygowania zaburzeń artykulacyjnych. Stosujemy również elementy Metody Dobrego Startu, Programy Aktywności K΄nill, stymulację wielozmysłową.

Dużym atutem naszej pracy logopedycznej są nowocześnie wyposażone gabinety gwarantujące różnorodność form i metod pracy z dziećmi. Wychowankowie mają możliwość korzystania z logopedycznych i edukacyjnych programów komputerowych dla dzieci, których funkcjonowanie pozwala na nabywanie systemu językowego z wykorzystaniem tych programów. W procesie terapii  wykorzystujemy nowoczesne akcesoria logopedyczne (gryzaki, wibratory logopedyczne, łopatki logopedyczne i.in.) oraz urządzenia oparte na nowoczesnych technologiach komputerowych (m.in. komunikatory, specjalistyczne myszki oraz  klawiatury). Dostosowane są one do potrzeb oraz fizycznych możliwości dziecka. Stosujemy specjalistyczne narzędzia do karmienia i terapii zaburzeń połykania (kubki, łyżeczki).

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420