Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu (MDS) w naszym ośrodku najczęściej stosowana jest w grupach edukacyjno-terapeutycznych. Należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii angażujących myślenie wielozmysłowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Praca Metodą Dobrego Startu mamy na celu kształtowanie mowy, przygotowanie do nauki czytania, pisania, rysowania, poznawania liter i cyfr. 

Program zajęć w czasie stosowania Metody Dobrego Startu obejmuje ćwiczenia orientacyjno-porządkowe, orientację w schemacie ciała i przestrzeni, ćwiczenia językowe, a następnie ćwiczenia ruchowo-słuchowe (rytmiczne) i ruchowo-słuchowo-wzrokowe. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420