metoda F. Affolter

 

„Dotykam (…) Zmieniam (…) Ujmuję (…)

Stwarzam przyczyny i wywołuję skutki, tak otoczenie staje się z wolna rzeczywistością (…)”.

(F.Affolter)

 

           

            Metoda Felicji Affolter opiera się na działaniu, którego celem jest rozwiązywanie podstawowych codziennych zadań. Odbywa się to przez badanie wzajemnych relacji – ja a otoczenie, na bazie doznań czuciowo-dotykowych. Aktywności te zmierzają w kierunku celowego poznania własnego działania.

 

            Narzędziem badania rzeczywistości w powyższej metodzie stanowi  dłoń, która jest   nośnikiem sygnału – komunikatu,  między otaczającym nas  światem a naszym umysłem. Zadaniem terapeuty w metodzie Felicji Affolter jest pomoc w zdobyciu dostatecznej ilości informacji czuciowych. Odbywa się to przez kładzenie rąk terapeuty w odpowiedni sposób  na rękach dziecka (na stronie grzbietowej - dłoń terapeuty przylega do dłoni podopiecznego), tak aby to on czuł się sprawcą działania. Ważne jest, że terapeuta nie tylko nie zmusza do wykonania czynności, ale również nie wyręcza podopiecznego. W rzeczywistości rola terapeuty w metodzie Felicji Affolter  ogranicza się do wspomagania dziecka poprzez nakierowanie. Warunkiem prowadzenia zajęć/zabaw przy wykorzystaniu tej metody jest stabilne podłoże i bezpieczna pozycja dla podopiecznego. Nie oznacza to, że metoda ta wykorzystywana jest tylko w tzw. zajęciach stolikowych. Terapeuta przemieszcza się z podopiecznym w  przestrzeni. Wspólnie lokalizują przedmioty, obiekty, dotykają ich, przenoszą je itd.

 

            W trakcie terapii należy prowokować do chwytania, trzymania,  przenoszenia, dotykania, łączenia i rozdzielania przedmiotów. Terapeuta powinien aranżować sytuacje, w których podopieczny może doświadczać oporu stawianego przez tworzywa; odczuwać ich ciężar, temperaturę, fakturę. Według Felicji Affolter najlepszymi środkami dydaktycznymi stosowanymi w metodzie  są naturalne przedmioty  takie jak: owoce, warzywa, woda, ziemia, piana, śnieg, liście, kamienie. Warto jednak pamiętać, że dobór środków dydaktycznych jest sprawą wysoce zindywidualizowaną. Powinny one odpowiadać upodobaniom i możliwościom podopiecznego.

 

            Moc terapeutyczna metody Felicji Affolter polega na tym, że prowadzone przez terapeutę dziecko  może poznać smak sukcesu dzięki czemu podopieczny przełamuje negatywne nawyki i lęki.

 

 

Ewa Polak

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420