metoda Porannego Kręgu

Stymulacja polisensoryczna to nic innego jak zaplanowany do przekazywania i odbioru bodźców proces oddziaływania na osoby mające z tym problem. Przykładem stymulacji polisensorycznej są zajęcia potocznie nazywane "Porannym krągiem". Jest to wielozmysłowa stymulacja obejmująca swym zasięgiem dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Celem tych zajęć jest dostarczenie okrślonej liczby bodźców o pewnej jakości, jak również budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Podstawą do tworzenia "Porannego kręgu" jest świat przyrody, który jest źródłem barw, żywiołów, zapachów, smaków, wrażeń termicznych i dotykowych. 

Zajęcia "Porannego Kręgu" są ułożone w określony schemat czynności:

  1. Zapalenie lampki zapachowej
  2. Obejście z lampką kręgu osób, wymienianie ich imion, zwrócenie uwagi na zapach oraz cechy ognia
  3. Śpiewanie powitalnej piosenki, malowanie dłoni dzieci oliwką zapachową
  4. Krótkie opowiadanie o aktualnej porze roku podczas  którego można pokazać różne ciekawostki przyrodnicze z nią związane
  5. Spotkanie z żywiołem
  6. Demonstracja instrumentu muzycznego
  7. Zakładanie na głowy uczestników kolorowych chust, zgodnie z kolorem pory roku
  8. Zaciemnienie sali - szukanie dzieci z lampką
  9. Podawanie bodźców smakowych
  10. Gaszenie lampki zapachowej

Najważniejszym celem stymulacji polisensorycznej "Poranny Krąg" jest nawiązywanie i rozwijanie komunikacji. Nie mniej istotne znaczenie ma rytualizacja czynności czyli stały schemat kolejnych elementów. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420