program zajęć kulinarnych "Piekielna Kuchnia"

 

"Piekielna kuchnia" pod czujnym okiem szefa kuchni Pani Renaty odbywa podróż poprzez lądy i oceany w poszukiwaniu przysmaków świata. W podróż po kuchniach świata zabieramy kolegów i koleżanki z innych grup. Wspólnie spotykamy się przy wspaniałych i pysznych daniach.

Zajęcia zawsze rozpoczynają się zapoznaniem z flagą kraju, którego dania będziemy próbować, następnie poznajemy miejsce na mapie świata oraz narodową i regionalną muzykę.  Poznaliśmy już potrawy wielu krajów świata z różnych kontynentów. Zamierzamy być jeszcze w wielu krajach świata aby poznawać tajniki ich kuchni. Na  zajęciach wykorzystywane są elementy metody F. Affolter oraz Stymulacji Polisensorycznej.

 

Celem programu kulinarnego "Piekielna kuchnia" jest:

 

 • rozwijane zachowań społecznych
 • wdrażanie do współdziałania w różnych rodzajach aktywności
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • kształtowanie  poczucia sprawstwa i sukcesu
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • nauka prawidłowego zachowania przy stole
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie funkcji poznawczych
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD
 • doskonalenie sprawności manualnej, podczas wykonywania niektórych etapów w przygotowywaniu posiłków;
 • zapoznanie z podstawowymi sprzętami kuchennymi
 • rozwijanie mowy i bogacenie słownictwa biernego
 • wypracowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu
 • kształtowanie umiejętności odraczania gratyfikacji
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie i doskonalenie zmysłu smaku i zapachu podczas przygotowywania i smakowania przyrządzonych potraw,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania  warzyw, owoców, ziół, przypraw i innych artykułów spożywczych stosowanych w terapii na podstawie wyglądu, zapachu i smaku, dotyku

 

Efektem naszego działania jest:

 

 • likwidowanie awersji pokarmowych
 • rozwijanie samodzielności i sprawności manualnej
 • udoskonalenie wielorakich doznań zmysłowych: bardziej rozwinięty zmysł wzroku, smaku, zapachu,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania oraz zachowań prospołecznych,
 • podniesienie samooceny wychowanków, jako „wyniku” przeżycia sukcesu,

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420