terapeuta zajęciowy

 

Terapia zajęciowa - jest to leczenie i usprawnianie psychiczno-fizyczne za pomocą określonych czynności, zajęć, które mają wartość kształcącą, wychowawczą, a także leczniczą. Inaczej jest to leczenie "poprzez pracę".

 

Terapia zajęciowa prowadzona w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym odbywa się głównie w formie zajęć grupowych, jej celem jest dążenie do osiągnięcia jak największej samodzielności wychowanka, na miarę jego możliwości, nauczanie funkcji niezbędnych w życiu społecznym oraz mobilizowanie do różnych aktywności.

 

Zajęcia prowadzone w ramach terapii zajęciowej to m.in.:

                   - elementy socjoterapii:

o   trening umiejętności społecznych i rekreacja, w skład którego wchodzi trening czystości, higieny, ubierania, uczestnictwo w imprezach okolicznościowych oraz wycieczkach.

o   stymulacja dotykowa z wykorzystaniem materiałów o zróżnicowanej fakturze, strukturze i konsystencji oraz masaż i różne formy dotyku

o   terapia ruchem

§  choreoterapia - terapia wykorzystująca taniec. Jest to proces integrujący jednostkę poprzez odczuwanie pełni cielesności, ekspresji, identyfikacji, samoświadomości. Elementy leczące w choreoterapii to ruch, muzyka, temp, grupa, rytm, czas, przestrzeń, terapeuta, dotyk. Stosowane techniki to taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje muzyczno-ruchowe

§  silwoterapia - terapia wykorzystująca spacery. Czynnikiem terapeutycznym jest kontakt z przyrodą.

o   ludoterapia (zabawoterapia)

o   zajęcia relaksacyjne 

- elementy arteterapii – ta metoda zawiera wiele technik, dzięki, którym ćwiczona jest sprawność manualna i koordynacja wzrokowo ruchowa. Do tych technik zaliczamy rysunek, malarstwo, rzeźba, teatroterapia, zdobnictwo i dekoratorstwo, elementy choreoterapii, biblioterapii oraz muzykoterapii

- elementy ergoterapii – wikliniarstwo, krawiectwo, hortiterapia(ogrodnictwo).

 

 

Zajęcia te mają na celu zachęcenie do twórczej ekspresji wychowanka, ćwiczenia motoryki małej i dużej, nauczenie wykonywania czynności porządkowych, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, niwelowanie lęku, niepokoju, negatywnych emocji, naukę odpoczynku i relaksu, rozwijanie sprawności intelektualnej i poczucia sprawstwa.
 

oprac. Anita Groblicka -Żyła

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420