terapia Snoezelen

 

 

Sala Doświadczania Świata jest to specjalne pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, wzbudzające ciekawość i zachęcające dziecko do podejmowania aktywności – badania, poznawania tego otoczenia, a przez to rozwijania innych zaburzonych funkcji (np. komunikacji).  Głównym celem terapii  Snoezelen w Sali Doświadczania Świata jest doświadczenie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Realizujemy je dzięki odpowiednio dobranej muzyce, grze świateł, przyjemnym zapachom oraz elementom dotykowym.

            Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest ważnym źródłem rozwoju każdego niepełnosprawnego dziecka, gdyż:
- zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania
- zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
- wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
- zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń)
- poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
- przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia
- doskonali pracę poszczególnych analizatorów
- wpływa na rozwój wyższych funkcji - emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.

            Pobyt w Sali Doświadczania Świata ma umożliwić osobom z niej korzystającym zbieranie doświadczeń odmiennych od przeżywanych na co dzień. Osoby upośledzone umysłowo w Sali Doświadczania Świata mogą w spokoju szukać i doświadczać samych siebie, jak i otaczającego ich świata, gdyż  w przeciwieństwie do codziennych warunków zmysły nie są w niej kompleksowo angażowane.  W Sali Doświadczania Świata bowiem na zmysły oddziałuje się podając osobie niepełnosprawnej intelektualnie ściśle uporządkowane proste bodźce np. dźwięki, barwne plamy. Należy jednak pamiętać, iż użytkownik Sali Doświadczania Świata ma wolność wyboru tych bodźców, które dla niego samego są najprzyjemniejsze, na których chce się koncentrować i którymi chce się zajmować. Motywacją do tego nie są działania opiekunów, lecz elementy tworzące Salę. Bodźce w SDŚ są dobrane w taki sposób, aby nie tylko stymulowały zmysły, ale także umożliwiały miły odpoczynek połączony z biernym ich odbiorem. Materiał i otoczenie sali mają zapewnić wolność doznań, spokój i bezpieczeństwo. Istotna podczas terapii jest redukcja bodźców zbędnych, zakłócających. W ten sposób tworzy się łatwiejsze do zrozumienia dla osoby upośledzonej umysłowo środowisko, co z kolei wpływa na redukcję stresu, napięć nerwowych oraz na zmniejszenie  częstotliwości występowania różnego typu nieakceptowanych społecznie reakcji (zachowań agresywnych i autoagresywnych). Reakcje te bowiem mogą być skutkiem przebywania w świecie pełnym chaosu i niezrozumiałych, niemożliwych do odczytania przez osobę upośledzoną umysłowo informacji.

             Sala Doświadczania Świata stwarza także doskonałe warunki do pracy z dziećmi, niewidomymi, osobami w podeszłym wieku, pacjentami psychiatrycznymi. Oczywiście każda grupa użytkowników wymaga właściwych sobie punktów odniesienia.

   Podstawową zasadą korzystania z Sali jest pełna akceptacja takiego sposobu odbierania bodźców, jaki wybrał niepełnosprawny użytkownik SDŚ. Ważne jest stworzenie właściwej atmosfery, brak wymagań i poleceń, dowolność aktywności.

             W terapii Snoezelen należy akceptować dziecko takim, jakim jest i wszystkie jego możliwości uznać za wartościowe i właściwe, pozwalające mu inaczej żyć.

opr. Barbara Gaździak

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420