trening mieszkaniowy

 

 

Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają wiele trudności z nabywaniem podstawowych kompetencji społecznych oraz w radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami. Jednakże wbrew stereotypowi o całkowitej zależności i bezradności osób niepełnosprawnych, potrafią oni nauczyć się wielu czynności przydatnych w życiu codziennym.

 

Pracownicy naszego Ośrodka kierując się wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną dostrzegają potrzebę rozwijania samodzielności oraz zaradności życiowej i społecznej swoich podopiecznych. Dlatego w ofercie terapeutycznej naszego Ośrodka pojawił się Program Treningu Mieszkaniowego pod nazwą „Nasze M2”. Trening Mieszkaniowy stanowi integralną część działalności edukacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczo  - wychowawczej OREW w Mielcu, który jest realizowany od  02.07.2012 roku.

 

Głównym celem Programu Treningu Mieszkaniowego jest rozwijanie i osiągnięcie jak największej samodzielności życiowej, rozwijanie kompetencji społecznych oraz budowanie relacji z innymi ludźmi w środowisku lokalnym poprzez treningi prowadzone             w mieszkaniu. Program Treningu Mieszkaniowego prowadzony jest w mieszkaniu przy ulicy Grunwaldzkiej w Mielcu, w centrum miasta, co pozwala na korzystanie z komunikacji publicznej, biblioteki, zaplecza handlowo- usługowego. Lokal o powierzchni 39,85m. znajduje się na parterze budynku i składa się z kuchni, pokoju oraz łazienki.

 

W programie Treningu Mieszkaniowego uczestniczy 23 wychowanków OREW. Koordynatorami Programu „Nasze M2” są nauczyciele – terapeuci. Mieszkanie Treningowe funkcjonuje od poniedziałku do piątku, według grafiku grup wychowanków w godzinach od 8.00 do12.30.

 

Ten czas jest aktywnie wykorzystywany na intensywne uczenie się nowych umiejętności, na podstawie starannie opracowanego planu, obejmującego 10 treningów. Trener mieszkania dostosowuje wybór treningu na dany dzień, kierując się możliwościami poszczególnych wychowanków.

Co robimy podczas poszczególnych treningów?

 

  • Trening kulinarny. W ramach zajęć wychowankowie czynnie, w realnych warunkach planują  i przygotowują  proste posiłki, robią zakupy, nakrywają do stołu, posługują  się sztućcami.
  • Trening obsługi sprzętu AGD.  Polega na nauce obsługi kuchennych sprzętów AGD, takich jak: kuchenka elektryczna, mikrofalówka, robot kuchenny 
  • Trening gospodarczy. Wychowankowie uczą się obsługiwać pralkę oraz organizują zajęcia porządkowe tj. sprzątanie kuchni, pokoju, łazienki, toalety, odkurzanie, czyszczenie mebli, ścieranie półek, mycie podłogi, wynoszenie śmieci itp.
  • Trening poprawiający  umiejętności  samoobsługi w codziennym życiu. Podopieczni uczą się w jaki sposób dbać o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą.
  • Trening ekonomiczny. Zajęcia składają się z 2 części: planowania i dokonywania zakupów produktów niezbędnych np.: do przygotowania posiłków, dbania o wygląd zewnętrzny itp.
  • Trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej. Podczas tych zajęć wychowankowie korzystają z miejsc użyteczności publicznej np.: poczty, zakładu fotograficznego, kwiaciarni, wystawy, basenu itp.
  • Trening umiejętności korzystania z transportu publicznego. Wychowankowie uczą się prawidłowych zachowań w trakcie korzystania z transportu publicznego tj.: MKS, PKS, np. kupują i kasują bilety.
  • Trening poprawiający umiejętność funkcjonowania w grupie Wychowankowie biorąc udział w programie nawiązują  i utrzymują więzi międzyludzkie: przyjmują wspólnych gości, obchodzą święta i uroczystości.
  • Trening poprawiający  umiejętność samodzielnego organizowania czasu wolnego oraz rozwoju własnych zainteresowań. Dzięki tym zajęciom podopieczni uczą się, w jaki sposób zorganizować swój czas wolny np.: poprzez wyjście do kina, kawiarni, restauracji, wycieczki integracyjno – kulturalne, wyjście do kościoła itp.
  • Trening ogrodniczy. Wychowankowie uczą się sadzić kwiatki, pielęgnują i podlewają je, odbywają wycieczki do zaprzyjaźnionych gospodarstw.

 

W trakcie realizacji treningu mieszkaniowego rodzice lub opiekunowie prawni mogą w każdej chwili skontaktować się telefonicznie lub osobiście, po uprzednim zawiadomieniu o wizycie  z uczestnikiem lub trenerem.

Każdy uczestnik Programu Mieszkania Treningowego posiada swoje przybory kosmetyczne w postaci grzebienia, szczotki, szczoteczki do zębów, mydła, żelu pod prysznic, pasty do zębów, szamponu, kremu, przyborów do pielęgnacji paznokci, podpasek higienicznych, chusteczek jednorazowych, przyborów do golenia, ręcznika oraz butów na przebranie.

Pobyt podopiecznych i przebieg ich zajęć jest dokumentowany. Z mieszkaniem możliwy jest stały kontakt telefoniczny.

Program „Nasze M2”  pozwala osobom z niepełnosprawnością intelektualną poczuć sprawczość, odnieść sukces, poczuć się pełnowartościowymi, radosnymi ludźmi, przeżyć jak najaktywniej życie

 

                                                

RAMOWY PLAN DNIA TRENINGOWEGO:

 

Godziny

Aktywności

8.00 – 8.30

Przejazd z OREW do Mieszkania Treningowego lub Trening umiejętności korzystania z transportu publicznego

8.30 – 9.30

Trening kulinarny – śniadanie

Trening obsługi sprzętu AGD

9.30 – 10.30

Trening gospodarczy

 

10:30 - 12:00  

 

Trening poprawiający  umiejętności  samoobsługi w codziennym życiu

Trening ekonomiczny

Trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej

Trening poprawiający umiejętność funkcjonowania w grupie

Trening poprawiający umiejętność samodzielnego organizowania czasu wolnego oraz rozwoju własnych zainteresowań

Trening ogrodniczy

(do wyboru przez trenera)

12:00 – 12:30  

Przejazd z Mieszkania Treningowego do OREW

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420