Misja i wizja

MISJA PSONI

Misją Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest:

- dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,

- wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

 

       MISJA OREW

Misją Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mielcu jest kształcenie, wychowanie, przygotowanie do życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na miarę ich możliwości, a także dbanie o stan ich zdrowia poprzez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji i opieki medycznej.

 

       WIZJA OREW

Chcąc w pełni realizować założenia misji ośrodka, dyrektor i pracownicy OREW dokładają wszelkich starań, aby placówka była:

przyjazna - respektująca niepowtarzalność wychowanków i umożliwiająca ich rozwój  na miarę możliwości każdego z nich

bezpieczna - zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, kompleksowe wsparcie wychowanka i jego rodziny

nowoczesna - oferująca terapię z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu w przyjaznym otoczeniu

profesjonalna - dysponująca wysoko wykwalifikowaną i ciągle doskonalącą się kadrą oraz bogatą i ciekawą ofertą edukacyjno - terapeutyczno - rehabilitacyjną

integrująca - zapobiegająca marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną

twórcza - dążąca do ciągłego wzbogacania oferty o nowe innowacyjne rozwiązania terapeutyczne i rehabilitacyjne.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420