mgr Monika Krawiec

Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog z wieloletnim stażem i bogatym doświadczeniem zawodowym. Jest osobą twórczą, otwartą na nowe metody terapeutyczne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z małymi dziećmi z głębokim stopniem niepełnosprawności. W pracy dydaktycznej stosuje metody aktywizujące łączące w sobie poznawanie, doświadczanie, przeżywanie. Koordynator Mieszkania Treningowego. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i kursów dotyczących pracy  z osobami o zaburzonym rozwoju.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420