mgr Urszula Występek

Nauczyciel mianowany z długoletnim stażem i doświadczeniem zawodowym, oligofrenopedagog, neurologopeda,  Przez wiele lat  pracowała jako logopeda w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Obszar jej zainteresowań zawodowych jako oligofrenopedagoga obejmuje działania edukacyjne wobec dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.  W pracy neurologopedycznej skupia się na ciągłym poszukiwaniu nowych kanałów porozumiewania się wychowanków z głęboką niepełnosprawnością. Inicjatorka i organizatorka programu edukacyjnego „Zielona Szkoła”, osoba wspierająca działania drużyny „Zielone Skauty”. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i kursów dotyczących pracy  z osobami o zaburzonym rozwoju. Ustawicznie poszukuje nowych pomysłów poszerzających ofertę edukacyjną i terapeutyczną placówki. Od kwietnia 2012 roku Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. 

 

     

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420