lic. Marta Zych

 

Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Uczestniczka szkoleń m.in.

 

 • Kinezjologia Edukacji wg. Paula Dennisona z zakresu Gimnastyka Mózgu
 • Autyzm
 • Makaton- Program Rozwoju Komunikacji  część I i II
 • Nowoczesne Metody Stymulacji Rozwoju Ruchowego i Mowy 
 • Kurs wstępny Języka Migowego
 • Jak pokonać strach i przełamać stereotypy? Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z Autyzmen   część I i II
 • Alternatywnie i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów nie mówiących
 • Piosenki i zabawy ruchowe dla dzieci
 • Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym KLANZA- „W trzy dni dookoła świata”, „Żywioły czyli świat według starożytnych”
 • szkolenie: Jak efektywnie pracować z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością
 • warsztaty: "KORP"-narzędzie diagnozy dziecka w wieku od 1 m.ż do 9 roku życia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420