mgr Ewa Gurbała

Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog. Ukończyła studia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami Rozwojowymi oraz wspierania ich rodzin na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Interesuje się zagadnieniami  związanymi ze wspomaganiem rozwoju wychowanków ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Chętnie wykorzystuje ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania. Współtwórczyni i redaktorka czasopisma ośrodka „ Jesteśmy”.  Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów, m.in.:

 

  

 

  • „W trzy dni dookoła świata”, „Żywioły, czyli świat według starożytnych” - pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym” – Klanza
  • „Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w  wieku przedszkolnym” – warsztaty metodyczne
  • „Kształtowanie pojęć matematycznych wg metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej”
  • „Gimnastyka mózgu wg dr Paula Dennisona” st. I
  • „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne” st. I
  • „Makaton – Program Rozwoju Komunikacji (poziom podstawowy i zaawansowany)
  • „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się”
  •  „Autyzm – przyczyny, metody pracy”
  • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz. I i II
  • „Metody terapii niedyrektywnej – zachowania nietypowe autyzm”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420