mgr Magdalena Skawińska-Miąso

Nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta zajęciowy. Pracuje z najmłodszymi wychowankami ośrodka przekazując im wszystko co nowe, dobre i nieznane. W swojej pracy chętnie wykorzystuje metodę stymulacji polisensorycznej „Porannego kręgu”, metodę Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, elementy stymulacji sensorycznej wg. metody F. Affolter.

 

                                                      

 

 Uczestniczka szkoleń i warsztatów:

 • Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością? - Strefa Dobrych Emocji - Ośrodek Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych - Jacek Kielin
 • Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych - PUZZLE - Dopasowane Szkolenia
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym - Orticus - Edukacja-Diagnoza-Terapia
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce - Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • Jak efektywnie pracować z dzieckiem z głeboką, wieloraką niepełnosprawnością - Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka? - Strefa Dobrych Emocji - Ośrodek Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych - Jacek Kielin
 • Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym: „W trzy dni dookoła świata”, „Żywioły czyli świat według starożytnych”, ,,Od butelki do guzika, czyli wesoła muzyka" - warsztaty metodyczne - Centrum Szkoleniowe KLANZA
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) - Centrum Zabawy i Edukacji "Pestka"
 • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania - Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • Jak pokonać strach i przełamać stereotypy? O seksualności dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna - Ratownictwo Medyczne  J. Marczewski 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420