mgr Magdalena Wiącek

Nauczyciel mianowany,  oligofrenopedagog z wieloletnim stażem. Obszar jej zainteresowań zawodowych obejmuje działania edukacyjne wobec dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. W swojej pracy stosuje metody umożliwiające osiągnięcie  jak największej samodzielności. Sukcesywnie wprowadza rozszerzone formy terapii zajęciowej w postaci ergoterapii oraz turystyki poznawczej. Trenerka Mieszkania Treningowego. Współpracuje z klubem Olimpiad Specjalnych PSOUU Mielec.  Uczestniczka wielu szkoleń min:

 

 

 

 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
 • Program rozwoju komunikacji MAKATON
 • Metoda Dobrego Startu
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem
 • Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym KLANZA
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem część I i II
 • Jak pokonać strach i przełamać stereotypy- o seksualności dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Kierownik wycieczek szkolnych
 • Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych
 • Terapia kolorem z elementami plastyko,muzyko,bajko-terapii.
 • Symutaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Twórcze zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
 • Cztery pory roku-pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420