mgr Małgorzata Cholewa

Nauczyciel - terapeuta,  oligofrenopedag. Jako nauczyciel dostrzega indywidualny potencjał swoich wychowanków dostosowując odpowiednie metody pracy do ich wieku i możliwości.  W czasie zajęć przekazuje swoim podopiecznym pozytywny obraz świata obdarzając ich ciepłem i pogodą ducha. Ukończyła szkolenia: 

 

    

  •  „W trzy dni dokoła świata”, „Żywioły czyli świat według starożytnych” - Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym
  •  Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
  •  Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420