mgr Monika Krawiec

Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog z wieloletnim stażem i bogatym doświadczeniem zawodowym. Jest osobą twórczą, otwartą na nowe metody terapeutyczne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z małymi dziećmi z głębokim stopniem niepełnosprawności. W pracy dydaktycznej stosuje metody aktywizujące łączące w sobie poznawanie, doświadczanie, przeżywanie. Koordynator Mieszkania Treningowego.

 

          

 

Uczestniczka  szkoleń i warsztatów, min:

  • Program rozwoju komunikacji MAKATON
  • Metoda Dobrego Startu
  • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem
  • Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym KLANZA
  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem część I i II
  • Integracja Sensoryczna I° - kurs podstawowy teorii i praktyk

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420