mgr Natalia Cynar

Natalia Cynar  - psycholog, psychoterapeuta. W swojej pracy poszukuje nowych rozwiązań wspierających edukację i terapię osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kieruje się uważnością na potrzeby swoich podopiecznych, a poprzez rozmaite formy przystosowania aktywności poznawczej stara się podnosić jakość ich życia. Stale poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

 

      

 

Uczestniczka szkoleń:

- „Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością?”

-  „Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

- „ Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”

- „Terapia kolorem z elementami plastyko, muzyko, bajko – terapii”

- „Twórcze zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełno sprawnościami sprzężonymi”

- „Dziecko z zespołem FAS. Trudności oraz perspektywy wychowawcze i edukacyjne”

-  "Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR"

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420