mgr Renata Pietras

Nauczyciel mianowany z wieloletnim stażem i doświadczeniem, oligofrenopedagog. Od samego początku swojej pracy terapeutycznej stara się pomagać dzieciom i młodzieży z różnymi  trudnościami  w rozwoju. Obecnie prowadzi zajęcia w grupie rewalidacyjno-wychowawczej. Wykorzystuje m.in. elementy metody F. Affolter dostosowując tą metodę do grupy młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi cotygodniowe zajęcia o nazwie "Piekielna Kuchnia".  Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów, min.:

 

      

 

 • Integracja sensoryczna I
 • Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne I,II,III 
 • Program Rozwoju Komunikacji Makaton I, II
 • Kinezjologia Edukacyjna wg P. Dennisona I
 • Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna wg S. Masgutowej
 • Neurokinezjologiczna Integracja Odruchów Twarzy wg S. Masgutowej
 • Terapia Psychomotoryczna wg M. Procus i M. Block I
 • Diagnoza i terapia dzieci autystycznych
 • Metody terapii niedyrektywnej- zachowania nietypowe autyzm
 • Nowoczesny metody rozwoju ruchowego i mowy
 • Wczesna interwencja i pomoc dzieciom niepełnosprawnym
 • Psychologiczne problemy wczesnej interwencji
 • Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym KLANZA: „Żywioły czyli świat według starożytnych”, „W dni dookoła świata”.
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem I i II
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce - kurs III modułowy
 • Praca z osobą przejawijącą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Behawioralną
 • Jak efektywnie pracować z dzieckiem z głęboką i wieloraką niepełnosprawnością

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420