mgr Roman Dusza

Nauczyciel mianowany z wieloletnim stażem, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, dogoterapeuta. Pracuje z młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.  Inicjator powstania drużyny „Zielone Skauty” oraz jej komendant. Autor projektu graficznego i realizator sesji fotograficznej do corocznej edycji kalendarza ośrodka. Twórca wielu pięknych fotografii z życia ośrodka. Opiekun goldena retrievera „Ozi”, wraz z którym prowadzi w ośrodku zajęcia terapeutyczne. Uczestnik szkoleń:

 

      

 

  • Dogoterapia ,,Metoda wspomagająca terapię i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością” -Centrum Kynologiczne  Canid  Kraków
  • Kinezjologia edukacyjna wg. P. Dennisona I st.-  Kolegium Edukacji Specjalnej TPD i APS w Warszawie
  • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherbourne I st.- kurs doskonalący
  • Szkolenie psa do pracy w dogoterapii - Centrum Kynologiczne Canid Kraków
  • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji (szkolenie podstawowe) I i II st. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420