Katarzyna Leśniak

Na co dzień pracuje z najmłodszą grupą wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Zawsze pełna ciepła i cierpliwości. Wspomaga pracę nauczyciela podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opiekuńczych. Z zawodu technik farmaceuta.

Ukończyła szkolenie "Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym". Uczestniczyła w konferencji pt. "Młody człowiek z zespołem Aspergera w społeczeństwie, problemy i rozwiązania".

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420