Wioletta Kulig

Pomoc nauczyciela, opiekun  medyczny. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajdują się zagadnienia  z zakresu edukacji artystycznej – szczególnie plastycznej. Organizator i animator  wielu imprez ośrodkowych. Projektantka i realizatorka „strojów” do ośrodkowych przedstawień. Ukończyła następujące szkolenia:  

 

 

  • Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym – KLANZA - „W dni dookoła świata”, „Żywioły czyli świat według starożytnych”
  • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagajacych metod porozumiewania się

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420