Historia Filii OREW

 

Historia Filii OREW  Wola Pławska 

 

Historia powstania filii  w Woli Pławskiej jest wpisana w historię  OREW.  W  roku 2005 dotychczasowa siedziba przy ulicy Łukasiewicza 1c  była już niewystarczająca,  aby bez trudu poddawać rehabilitacji wszystkich potrzebujących pomocy. Ówczesna dyrektor OREW  Joanna Szadkowska poszukiwała nowej bazy lokalowej. W efekcie wielu przeprowadzonych rozmów i poszukiwań, pojawiła się informacja o budynku byłej Szkoły Podstawowej w Woli Pławskiej w gminie Borowa. Dnia 25 lipca 2005 roku została podpisana umowa użyczenia pomiędzy Gminą Borowa  będącą  właścicielem lokalu  znajdującego się w budynku byłej Szkoły Podstawowej, a Zarządem PSOUU Koło w Mielcu. Na mocy tej umowy stowarzyszenie otrzymało w nieodpłatne użytkowanie lokal o powierzchni 305,70 m².

Nieruchomość została przekazana  z przeznaczeniem na działalność statutową stowarzyszenia tj: edukację, rehabilitację i terapię osób niepełnosprawnych. Przez kilka miesięcy w nowej siedzibie trwały prace remontowe i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W grudniu 2005 roku dzięki znaczącemu wsparciu sponsorów, pracowników filii  i PEFRON – u, który w ramach programu edukacyjnego  przekazał środki  na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenie placówki, została uruchomiona filia OREW w Woli Pławskiej. W grudniu 2005 roku drzwi placówki po raz pierwszy przekroczyło 15 wychowanków filii i 7 pracowników.                                      

W czerwcu 2006 roku PSOUU Koło w Mielcu dokonało oficjalnego otwarcia filii OREW w Woli Pławskiej, dla dzieci i młodzieży z gminy wiejskiej Mielec, Borowa, Czermin oraz Gawłuszowice. Podczas spotkania inauguracyjnego  prowadzone były rozmowy o czekających budynek kolejnych inwestycjach: budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianie stolarki okiennej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, budowie placu zabaw, a także wykonaniu ocieplenia elewacji zewnętrznej budynku.

W 2007 roku został wybudowany podjazd dla wózków inwalidzkich. W kolejnych latach wymieniono stolarkę okienną oraz zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania.

W grudniu 2008 roku wychowankowie i pracownicy filii przygotowali i wystawili przedstawienie Jasełkowe, które od tamtego czasu stało się tradycją corocznych spotkań z rodzicami w okresie świąt Bożego Narodzenia.

W czerwcu 2011 firma Nivea ogłosiła konkurs „100 placów zabaw na 100 lat Nivea”. Przy współpracy z Gminą Borowa zgłosiliśmy lokalizację Borowa -  Wola Pławska do konkursu. Natomiast  rok później zdobyliśmy 3 miejsce w IV edycji konkursu i otworzyliśmy plac zabaw, który służy nie tylko naszym wychowankom, ale jest także miejscem rekreacji dla dzieci ze społeczności lokalnej.

Kadra merytoryczna filii OREW Wola Pławska realizuje zadania rehabilitacyjne, edukacyjne i wychowawcze identyczne z tymi, które są realizowane  w budynku przy ulicy Wojsławskiej 278. Wychowankowie filii uczestniczą w zajęciach  na terenie filii, ale są  również dowożeni na zajęcia przy ulicy Wojsławskiej. Baza lokalowa jest systematycznie wyposażana w nowy i niezbędny do terapii sprzęt. Kadra merytoryczna ciągle się doskonali poszukując coraz to nowych rozwiązań i sposobów pracy terapeutycznej ze swoimi podopiecznymi.

A przed nami nadal wiele nowych celów do realizacji, które związane są  z pracami nad poprawą infrastruktury zewnętrznej budynku filii. Wśród nich: elewacja, zagospodarowanie terenu, ogród, parking, kostka brukowa, pozyskanie kolejnych części budynku. bg

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420