Regulaminy i procedury

 • Program profilaktyczno-wychowawczy OREW w Mielcu na lata 2016-2019

 

 • Procedura dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć dogoterapii

 

 • Regulamin dotyczący udziału wychowanków OREW w hydroterapii

 

 • Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zachowań agresywnych podopiecznych

 

 • Procedura postępowania w przypadku nagłego nieszczęśliwego wypadku w OREW w Mielcu

 

 • Procedura postępowania w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka OREW

 

 • Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zgonu wychowanka OREW przebywającego na terenie placówki

 

 • Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia atakiem terrorystycznym (incydent bombowy)

 

 • Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia hydrologiczno-meteorologicznego

 

 • Procedura postępowania w przypadku zagrożenia środkami chemicznymi lub biologicznymi (incydent otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia)

 

 • Procedura postępowania w przypadku zagrożenia katastrofą komunikacyjną

 

 • Procedura postępowania w trakcie wycieczek i innych imprez z udziałem wychowanków OREW oraz podstawowe zasady organizowania

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420