Warunki przyjęcia do OREW

Pomagamy dzieciom i młodzieży z:

- opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju

- orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i inną niepełnosprawność (słabowidzenie/niewidzenie, słabosłyszenie/niesłyszenie, niepełnosprawność ruchowa, autyzm/zespół Aspergera)

- orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim

 

Jesli szukasz odpowiedniego miejsca dla swojego dziecka, w każdej chwili możesz przyjść do nas. Czekamy na Ciebie.

 

W celu zapisania dziecka do placówki, należy umówić się na spotkanie z dyrektorem.

 

Dyrektor OREW: mgr Anna Makuch Błaszkiewicz

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Mielcu

ul. Wojsławska 278

39-300 Mielec

tel/fax: 17 583 74 17, 17 583 97 16, 17 586 35 22

e-mail: orew.mielec@psouu.org.pl

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420