Warunki przyjęcia do OREW

OREW przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjno – terapeutycznej.

 

Do OREW przyjmowane są:

- dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

- dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas kształcenia przedszkolnego

- dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego

- dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

 

W celu zapisania dziecka do OREW należy umówić się na spotkanie z dyrektorem OREW.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy

ul. Wojsławska 278

39-300 Mielec

Tel: (17) 583 74 17

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420