Organizacja pracy

MAMY DOŚWIADCZENIE

 

Działamy w Mielcu od ponad 25 lat.

Nasza placówka powstała z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych, których marzeniem było utworzenie wyjątkowego miejsca dla swoich dzieci. Miejsca, w którym otrzymają one profesjonalną pomoc i wsparcie, a ponadto będą bezpieczne, szczęśliwe i kochane.

 

 

         

 

 

 

POMAGAMY

 

dzieciom i młodzieży z:

- opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju

- orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i inną niepełnosprawność (słabowidzenie/niewidzenie, słabosłyszenie/niesłyszenie, niepełnosprawność ruchowa, autyzm/zespół Aspergera)

- orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim

 

 

      

 

 

 

ZAPEWNIAMY

 

- bezpłatny udział w zajęciach

- edukację, opiekę i wychowanie

- kompleksową terapię i rehabilitację

- indywidualne podejście do każdego dziecka

- pracę w małych grupach

- różnorodne metody

- integrację społeczną

- wykwalifikowaną kadrę

- specjalistyczny sprzęt i pomoce

- ogród sensoryczny i plac zabaw

- przyjazną atmosferę

 

 

            

 

 

 

 

PRACUJEMY

 

wykorzystując przede wszystkim następujące metody:      

- trening umiejętności społecznych

- trening behawioralny

- nauczanie polisensoryczne

- integrację sensoryczną (SI)

- arteterapię

- Terapię Ręki

- metodę F. Affolter

- metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

- Pedagogikę Zabawy

- Programy Aktywności M. Ch. Knill

- Metodę Dobrego Startu

- NDT Bobath

- PNF

- Kinesiology Taping

- hydroterapię

- rehabilitację ruchową w wodzie metodą Halliwick

- terapię manualną

- fzykoterapię

- komunikację alternatywną i wspomagającą

- terapię logopedyczną

- terapię karmienia

- taping logopedyczny

- terapię Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)

- dogoterapię

- hortiterapię

 

 

               

         

               

 

 

 

 

OTWIERAMY ŚWIAT

 

dla naszych wychowanków poprzez ich aktywny udział w:

- treningach lekkoatletycznych

- zajęciach na basenie

- zajęciach na kręgielni

- zawodach sportowych

- zajęciach rekreacyjnych

- imprezach i uroczystościach

- wycieczkach

- działalności Drużyny Zielonych Skautów

 

 

          

            

                              

 

  

 

 

JESTEŚMY

 

wykwalifikowaną kadrą pełną pomysłów, pasji, zaangażowania i pozytywnej energii.

Nasz zespół tworzą:

- oligofrenopedagodzy

- surdopedagodzy

- tyflopedagodzy

- specjaliści ds. autyzmu

- specjaliści ds. komunikacji

- neurologopedzi

- fizjoterapeuci

- psycholodzy

- terapeuci zajęciowi

- pedagodzy WWR

 

 

 

 

 

DZIAŁAMY

 

- jedenaście miesięcy w roku (od września do lipca), od poniedziałku do piatku

- w trzech oddziałach, które dysponują salami terapeutycznymi wyposażonymi w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, dostosowane do możliwości i wieku wychowanków:

ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec

ul. Moniuszki 3, 39-300 Mielec

Wola Pławska 36, 39- 305 Borowa

Rodzice ponoszą koszt wyżywienia swoich dzieci w placówce.

Za transport wychowanków do OREW odpowiada gmina właściwa zw względu na miejsce zamieszkania wychowanka i/lub rodzice.

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420