O nas

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest niepubliczną placówką edukacyjną oraz zakładem opieki zdrowotnej. Jest to ośrodek dziennego pobytu dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 0 do 25 lat.  Placówka umożliwia podopiecznym z deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną realizację obowiązku szkolnego. Prowadzi także wczesne wspomaganie rozwoju. Oprócz działań edukacyjnych OREW zapewnia  kompleksową opiekę medyczną, rehabilitację ruchową oraz społeczną, terapię psychologiczną i logopedyczną oraz terapię zajęciową. Pomoc świadczona jest bezpłatnie. 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do zapoznania się z działanością placówki.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420