Ośrodek Wczesnej Interwencji

 

Procedura funkcjonowania Ośrodka Wczesnej Interwencji w czasie zagrożenia COVID-19

 

Procedura na czas przed i w trakcie wykonywania usługi:

 

 1. Wejście do budynku PSONI możliwe jest wejściem głównym oraz przy użyciu windy (dotyczy osób z niepełnosprawnością ruchową). Oba wejścia pozostają zamknięte i wejście możliwe jest tylko po wcześniejszym zadzwonieniu dzwonkiem tylko dla osób umówionych. Pacjent i jego opiekun (dopuszcza się tylko jednego opiekuna na jednego pacjenta) mogą pojawić się na terenie budynku maksymalnie 10 minut przed planowaną wizytą.

 

 1. Pacjent i jego opiekun prawny zobowiązani są do:
  • Wejścia na teren placówki w maseczce – dotyczy opiekunów i pełnosprawnych pacjentów powyżej 4 roku życia;
  • Poddania się badaniu temperatury ciała termometrem bezdotykowym. W przypadku temperatury ciała powyżej 37,5 stopnia Celsjusza u pacjenta bądź jego opiekuna nie zostaną oni wpuszczeni na terapię. Następnie przeprowadzana jest dezynfekcja punktu kontrolnego określona w procedurze funkcjonowania punktu kontrolnego.
  • Po pozytywnym przejściu badania temperatury ciała, opiekun dezynfekuje ręce i wypełnia ankietę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej procedury – w przypadku pierwszego wejścia, oraz ankietę aktualizacyjną stanowiącą załącznik nr 2 przy każdorazowym wejściu. Ankieta ma na celu  ustalenie występowania u danej osoby tj. pacjenta i jego opiekuna prawnego objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę.

W przypadku jednej odpowiedzi pozytywnej lub braku udzielenia odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, może zostać zidentyfikowane podwyższone ryzyko zakażenia. W takiej sytuacji pracownik punktu kontrolnego ma prawo odmówić wpuszczenia pacjenta i jego  opiekuna na terapię.

 

 1. Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami, decyzję podejmuje terapeuta. Zaleca się opiekunom, którzy będą uczestniczyć w terapii ponowne zdezynfekowanie dłoni i nieużywanie telefonów komórkowych.

 

 1. Na czas oczekiwania na zakończenie terapii, opiekunom wyznacza się miejsce w poczekalni. Oczekujący mają zachować między sobą bezpieczną odległość wynoszącą 2m. W tym celu miejsca siedzące będą od siebie oddalone i oznaczone taśmą. Należy ograniczać poruszanie się opiekunów i pacjentów po przychodni / gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.

 

 1. Pacjent oraz jego opiekun przychodzą na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.

 

 1. Opiekun małoletniego używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów.

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420