Kadra

Kadrę Ośrodka Wczesnej Interwencji stanowią wysoko wykwalifikowani spejaliści.

 

Są to:

 

  • logopedzi/neurologopedzi
  • psycholodzy
  • pedagog-oligofrenopedagog
  • terapeuta zajęciowy
  • fizjoterapeuci
  • terapeuci NDT-Bobath
  • terapeuta SI
  • pracownik administracji

 

 

Placówką kieruje Pani Katarzyna Miłoś-Skaza

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420