mgr Agnieszka Pszeniczna

Terapeuta zajęciowy, pedagog i pedagog specjalny z kilkuletnim stażem pracy. Praca z dziećmi dostarcza jej wiele radości, wskazuje kierunek, w którym ma podążać, aby rozwijać dziecięcą autonomię oraz potencjał rozwojowy. Każde dziecko jest dla niej jak książka, którą warto przeczytać, aby samemu się rozwijać. Uczestniczka wielu specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia rozwojowe:

 

 

 • kursu doskonalącego w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej według P. Dennisona I°
 • szkolenia I stopnia ,,Makaton – Program Rozwoju Komunikacji PRKM”
 • ,,Jak pokonać strach i przełamać  stereotypy? O seksualności dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
 • kursu I stopnia  ,,Ruch Rozwijający  bazujący  na metodzie Weroniki Sherborne’’
 • warsztatów metodycznych: ,,W trzy dni dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym”
 • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
 • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych - I stopień
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym  - II stopień
 • Metoda Dobrego Startu
 • Praktyczny kurs wspomaganych i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC),
 • warsztat  metodyczny ,,Cztery pory roku – pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie”
 • szkolenie ,,Karty oceny rozwoju psychoruchowego”
 • kurs ,,Gimnastyka Paluszkowa –wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • kurs bazowy ,,Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3 – modułowy”
 • warsztat ,,Rozwój mowy dziecka autystycznego”
 • warsztat ,,Komercyjne wykorzystywanie seksualne w kontekście rzeczywistości dzieci ulicy”
 • szkolenie ,,Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia”
 • konferencja ,,Rozpoznawanie dysharmonii  rozwojowych w różnych sferach życia dziecka od 0 do 6 roku życia”
 • konferencja naukowo -szkoleniowa ,,Małe dziecko – dużo pomysłów. Wczesna interwencja – wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny oraz warsztaty metodyczne z zakresu metod i form wspomagania rozwoju małego dziecka”
 • konferencja naukowo- szkoleniowa ,,Małe dziecko – tabu i mity. Troska Akceptacja Bezpieczeństwo Uczenie w wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodzica oraz warsztat metodyczny :Mity i fakty – ASD”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420