mgr Anna Strzała

Psycholog z kilkuletnim doświadczeniem, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju.

Praca z dziećmi sprawia jej dużo satysfakcji, a także mobilizuje do ciągłego doskonalenia i poszukiwania nowych metod terapeutycznych. Stara się rozbudzać w dzieciach ciekawość świata, pomóc im w odkrywaniu swoich mocnych stron i budowaniu poczucia własnej wartości. Dziecięcy uśmiech to dla niej największa nagroda.

 

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także wiele kursów i szkoleń, a wśród nich:

 

 • Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci
 • Bajkoterapia kliniczna
 • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC)
 • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji I stopnia
 • Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym - KLANZA
 • „Gimnastyka paluszkowa”- wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym
 • Dojrzałość szkolna - diagnoza i co dalej?
 • Arteterapia jako pomoc w diagnostyce i samodzielna metoda pracy z pacjentem

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420