mgr Dorota Frydrych - Fila

 

Psycholog z uprawnieniami w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Swoje zainteresowania zawodowe łączy z pracą z dziećmi o zaburzonym rozwoju w kontekście związku mózg – zachowanie. Ten rodzaj pracy sprawia jej wiele satysfakcji i mobilizuje do poszukiwania nowych i twórczych rozwiązań terapeutycznych. Zawsze stara się, aby dzieci, z którymi pracuje były zadowolone, a uśmiech na ich twarzach jest gwarancją, że zajęcia terapeutyczne nie są dla nich czasem straconym, pozwala im poczuć, że mają wpływ na świat, który ich otacza. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów specjalistycznych, a wśród nich:

 

  • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej  - I stopień
  • Diagnostyka i terapia dzieci ryzyka
  • Metoda Dobrego Startu
  • Piktogramy – system znakowo-obrazkowy metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej komunikacji językowej
  • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji -  stopień I
  • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
  • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania
  • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej  w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz.I·          

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420