mgr Gabriela Kolis

Oligofrenopedagog, surdopedagog. W swojej pracy chętnie wykorzystuje Metodę Dobrego Startu oraz Terapię Ręki. W pracy z dzieckiem wykorzystuje zasadę: „Czyń to, co możesz, za pomocą tego, co masz, tam, gdzie jesteś”. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, z zakresu wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła między innymi następujące szkolenia:

 

 

  • Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0- 3 lat.

  • Metoda Dobrego Startu

  • W trzy dni dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym

  • Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?

  • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

  • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych - I stopień

  • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym  - II stopień

  • Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną  J.Cieszyńskiej

  • Studia podyplomowe – surdopedagogika

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420