mgr Halina Strzępa

Fizjoterapeuta, z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Nieustannie pogłębia swój warsztat dydaktyczny, aby stale podnosić atrakcyjność i efektywność swojej pracy. Podczas zajęć terapeutycznych, które prowadzi jest przyjazna i życzliwa, a zarazem konsekwentna i wymagająca. Ukończyła wiele kursów i szkoleń:

 

 

 • Studia podyplomowe- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Kurs pedagogiczny
 • Kurs wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży                 
 • Kurs- język migowy                                                                                              
 • Szkolenie podstawowe Makaton                                                                          
 • Szkolenie- Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem         
 • Kurs podstawowy- PNF- Proprioceptive Neuromuscular Facilitation                 
 • Kurs Thera-Band Academy- Sensomotoryka, korekcja wad postawy z zastosowaniem przyborów Thera-Band                                                                                             
 • Kurs Thera-Band Academy- Ćwiczenia oporowe i równoważnez zastosowaniem przyborów Thera- Band                                                                                                              
 • Kurs- PNF- Proprioceptive Neuromuscular Facilitation w Pediatrii                    
 • Warsztaty metodyczne Klanza- Pedagogika zabawy                                           
 • Kurs- Taping Rehabilitacyjny                                                                               
 • Szkolenie- Podstawy teoretyczne i metodyczne do pracy z dzieckiem z ADHD 
 • Szkolenie- Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z ADHD                         
 • Kurs podstawowy Hallwick                                                                                             
 • Szkolenie- Terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem z ADHD                         
 • Szkolenie- Metoda terapii Biofeedback                                                               
 • Kurs- Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania                                                                                                              
 • Kurs- Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego                              
 • Szkolenie- Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne- I stopień                                                                                                                       
 • Warsztaty- Stabilizacja Hypermobilnych Segmentów Kręgosłupa lędźwiowego- Propozycja terapii z wykorzystaniem PNF oraz Medycznego Treningu Terapeutycznego         
 • Warsztaty- Masaż Shantala                                                                                   
 • Kurs Podstawowy Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath                                 
 • Konferencja naukowa- Analiza chodu u dzieci z MPDz                                      
 • Kurs- Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się(AAC)                                                                                                                                
 • Kurs- Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka KORP                        
 • Warsztaty- Rozwój mowy dziecka autystycznego                                               
 • Warsztaty- Terapia Manualna w ujęciu Holistycznym- Kolano                            
 • Szkolenie- The Test of Infant Motor Performance From Research to Practice- TIMP
 •                                                                                                                                 
 • Warsztaty- Komunikacja bez przemocy                                                                
 • Warsztaty- PNF- koncepcja uniwersalna                                                              
 • Kurs- Gimnastyka paluszkowa                                                                             
 • Warsztaty- Komercyjne wykorzystanie seksualne w kontekście rzeczywistości dzieci ulicy                                                                                                                                
 • Sympozjum naukowe- Problemy dzieci ulicy i zagrożenia świata wirtualnego   
 • Podkarpacka Konferencja- Autyzm przykłady dobrych praktyk                         
 • Warsztaty- Wprowadzenie do metody Fascial Distorsion Model                        
 • Konferencja Naukowa- Małe dziecko dużo pomysłów- Wczesna Interwencja- wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny oraz warsztaty metodyczne z zakresu metod i form wspomagania rozwoju małego dziecka                                                              
 • szkolenie- Terapia tkanek miękkich w pediatrii                                                    
 • warsztaty neurologopedyczne -„Wczesne zaburzenia funkcji pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego moduł II”                                                                                                                 
 • szkolenie- „Narzędzie M-CHAT-R/F-praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”                                                                                                                    

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420