mgr Joanna Niedbała

Logopeda, ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii, filolog polski. Uważa, że obcowanie z dziećmi znacznie wzbogaca życie człowieka, a praca z nimi, ich nawet najmniejsze  sukcesy, szczere uśmiechy  dostarczają wiele radości oraz poczucie spełnienia. Pragnie podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach:

 

 • „Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC)”;
 • Sympozjum Naukowe: "Problemy dzieci ulicy i zagrożeń świata wirtualnego" oraz warsztaty: "Komercyjne wykorzystywanie seksualne w kontekście rzeczywistości dzieci ulicy";
 • Kurs „Gimnastyka Paluszkowa – wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych  i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”;
 • Warsztaty Neurologopedyczne Moduł I – „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy”;
 • Warsztaty Neurologopedyczne Moduł II - „Wczesne zaburzenia funkcji oralnych/pokarmowych/oddechowych i fonacyjnych  u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego”;
 • Szkolenie: „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”;
 • Warsztaty metodyczne „Narkotyki i dopalacze – zjawiska, zagrożenia, profilaktyka”;
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i warsztaty metodyczne: "Małe dziecko - dużo pomysłów. Wczesna interwencja - wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny";
 • Szkolenie: „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania”;
 • „Makaton – Program Rozwoju Komunikacji” I stopnia;
 • Warsztaty: „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych";
 • Warsztaty: „Terapia neurobiologiczna dla początkujących”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420